Bilant 2015

Detaliere autoritati executive

Contul de executie subventii – venituri 2014

Contul de executie subventii – cheltuieli 2014

Contul de executie al bugetului – venituri 2014

Contul de executie al bugetului – cheltuieli 2014

Subregistrul datoriei publice locale 2013 -2014